Palvelut

-Kaikki maanrakennustyöt

-Rantojen ruoppaukset

-Rakennuksien pohjatyöt

-Maanmuokkaukset

-Tien rakentaminen

-Kaivojen rakentaminen

-Jätevesijärjestelmät

-Salaojitukset

-Teiden kunnossapito työt

-Auraukset

-Lanaukset

-Pientareiden raivaukset

-Soristukset

-Talvi kautena teemme

-Kattolumityöt

-Lumen poistot

-Piha/ongelmapuiden poistot

-Soratoimitukset Heinolan koillisosassa